Članak

NEWS
11. srpnja 2013.

U tijeku je izrada Strategije unaprjeđenja prevencije kriminaliteta

Vijeće za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita izrađuje Strategiju unaprjeđenja prevencije  kriminaliteta kroz multidisciplinarni pristup i vodstvo lokalne vlasti ...

... u gradu Splitu za razdoblje 2013. – 2015.

Radni materijal Strategije će nakon provedene rasprave biti dan na usvajanje na prvoj sjednici Vijeća za provedbu programa  prevencije kriminaliteta na području  grada Splita u 2013 godini.