Članak

NEWS
16. prosinca 2021.

Tribina o Programskim smjernicama za Natječaj o Istočnoj obali: Redukcija komercijalnih sadržaja u korist zelene infrastrukture i javnih sadržaja

U cilju izrade Programskih smjernica za  provedbu  Anketnog natječaja Gradskog projekta Istočna obala sinoć je u organizaciji Grada Splita, a u suradnji sa splitskim Društvom arhitekata na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije održana tribina sa zainteresiranom stručnom javnošću.  Nakon pozdravnog govora dobrodošlice dekana FGAG-a dr. prof. Nikše Jajca, kao domaćina,  tribinu je otvorio gradonačelnik Ivica Puljak, a uvodna izlaganja imali su Daša Gazde predsjednica DAS-a te Teo Vojković, pročelnik UO za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša. Diskusiji o Programskim smjernicama prethodila su izlaganja dr.sc. Alana Harapina o Strategiji razvoja Grada i urbanom okruženju, arhitekte Edija Katačića izrađivača Programa natječaja iz  2011. godine i prof. emm. Jure Margete koji je govorio o upravljanju obalnim područjem.

-U našim urbanističkim politikama zbog izazova globalnih klimatskih promjena dominira smjer redukcije sive infrastrukture i komercijalnih sadržaja u korist zelene infrastrukture i javnih prostora i sadržaja, što je - rekao je gradonačelnik Ivica Puljak otvarajući tribinu na kojoj je predstavio radnu verziju Programskih smjernica o budućem načinu uređenja i korištenja Istočne obale. Riječ je o nacrtu „ projektnog zadatka“ izrađivaču koji će se unutar stručne skupine preispitati i razmotriti kako bi postao kvalitetna podloga za izradu Natječajnog programa.

Procesi za donošenje ovih programskih smjernica vode se  transparentno i participativno, uz naglašenu učešće struke, suradnju uprave, stručnih institucija i znanosti te uz obavezno učešće šire javnosti, kroz anketu koja će se pripremiti nakon provedbe ove stručne tribine.

Ovakvo postupanje primijenit će se u provedbi svih budućih strategija urbanističkih politika i to naročito kod donošenje novog GUP-a, kao i kod nastavaka procesa izmjena i dopuna postojećeg, te anketnih natječaja za ostale gradske projekte, analizu i izmjene detaljnije prostorno-planske dokumentacije.

U diskusiji koja je slijedila svi sudionici su dali pozitivnu ocjenu metodologiji i načinu rada koje je Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Ivicom Puljkom  uspostavila u vođenju ovog procesa. Ovakva praksa, ocijenili su, dobrodošla je  i u svim budućim procesima u upravljanju resursom prostora na području grada Splita.  U raspravi na sinoćnjoj tribini  ponudili su niz korisnih savjeta i dopuna predloženog radnog materijala koji će u daljnjim postupcima biti analizirani u odgovarajućoj mjeri primijenjeni u formiranju konačnog akta Programa natječaja, a  o čemu će svi oni, stručna i šira javnost, biti upoznati kroz slijedeće radnje u planiranom procesu.