Članak

NEWS
24. lipnja 2021.

Sufinanciranje besplatnih marendi i prehrane učenika u cjelodnevnom boravku

 

Grad Split je temeljem Odluke o socijalnoj skrbi osigurao sredstva za besplatne marende splitskih osnovaca i za troškove prehrane učenika u cjelodnevnom boravku. Tako će svima koji ostvaruju pravo na besplatnu marendu sufinancirati sa 150 kuna, a prehranu u cjelodnevnom boravku sa 450 kuna mjesečno.

Postojećim korisnicima će se pravo automatski nastaviti ukoliko i dalje ispunjavaju uvjete, a novi korisnici koji ispunjavaju uvjete potrebne zahtjeve i detaljne informacije za ostvarivanje prava mogu pronaći na slijedećim linkovima Grada Splita:

Pravo na sufinanciranje marende u visini od 150 kuna

Pravo na sufinanciranje cjelodnevnog boravka u visini od 450 kuna

Pravo na sufinanciranje besplatne marende ili prehrane u cjelodnevnom boravku imat će onaj učenik čiji jedan roditelj, skrbnik ili udomitelj ima prebivalište na području Splita neprekinuto najmanje tri godine do dana podnošenja zahtjeva i uz jedan od dodatnih uvjeta:

- dijete čija obitelj ima rješenje Centra o priznatom pravu na ZMN,

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 70% i većim,

- dijete samohranog roditelja sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi, ako kućanstvo zadovoljava uvjet prihoda uvećan za 100%

- dijete iz obitelji s troje i više djece pod uvjetom da prima dječji doplatak,

- dijete iz obitelji u kojoj su oba roditelja/skrbnici nezaposleni,

- dijete sa teškoćama u razvoju sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi

 

Pravo na sufinanciranje može ostvariti i učenik koji je rješenjem Centra smješten u udomiteljsku obitelj ili socijalnu ustanovu.

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom roditelji/skrbnik/udomitelj mogu:

  • dostaviti odgojno obrazovnoj ustanovi koja zahtjev s dokumentacijom prosljeđuje Upravnom tijelu,
  • poslati poštom Upravnom tijelu,
  • osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita.

 

Zahtjevi zaprimljeni do 30. rujna 2021. godine omogućavaju ostvarenje prava od početka školske godine. Nakon tog datuma, pravo se ostvaruje od mjeseca podnošenja zahtjeva.

 

U školskoj godini 2020./2021. je pravo na besplatne marende ostvarilo oko 1600 učenika u osnovnoj školi, a sufinanciranje prehrane u cjelodnevnom boravku oko 80 učenika.

Planirana sredstva u Proračunu Grada Splita u 2021. godini za besplatne  marende iznose 2,5 milijuna kuna, a za troškove prehrane cjelodnevnog boravka 250.000 kuna.