Članak

NEWS
7. siječnja 2020.

Starta projektiranje treće kolne trake i nogostupa državne ceste Lovrinac-Stobreč

Izabrana je građevinska tvrtka koja će izraditi idejno rješenje trećeg traka državne ceste DC 8 na Sirobuji. Naime, nakon provedenog postupka odabir je pao na zagrebačku tvrtku “Keops-projekt d.o.o.” čiji će stručnjaci izraditi projektno rješenje koje obuhvaća treći trak na potezu istočno od gradskog groblja Lovrinac do križanja za Stobreč i TTTS.

Projektant je dužan na zadanom potezu obostrano predvidjeti treći trak odvojen od državne ceste otokom na prometno prihvatljiv način iz kojeg će biti moguće ući na što veći broj parcela s lijeve i desne strane državne ceste. Osim trećeg traka potrebno je i predvidjeti pješačku, zatim biciklističku stazu i zelenilo odnosno drvored gdje je to prostorno moguće sve obostrano. Vrijednost ovog projektiranja iznosi 150 tisuća kuna, s PDV-om.