Članak

NEWS
7. srpnja 2020.

Šperun uskoro bez reklama

Na Šperunu ubrzo više neće biti nelegalnih reklama po pročeljima kuća i zgrada. Rješenja o njihovu uklanjanju izdali su komunalni redari, dosad ih je uklonjeno pet, a u postupku su još dvije. Također, u postupku uklanjanja na području grada trenutno je još 11 nelegalnih reklama.