Članak

NEWS
26. rujna 2014.

S ravnateljima osmoljetki o provođenju preventivnih programa

U organizaciji  Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita i Policijske uprave Splitsko – dalmatinske  u prostorijama OŠ „Gripe“ 25. rujna 2014. održan je radni sastanak Aktiva ravnatelja osnovnih škola ...

na kojem su prezentirani rezultati provedbe preventivnog programa „Zajedno više možemo“ za prošlu školsku godinu, kao i prijedlog nastavka u tekućoj školskoj godini. Sastanku su bili nazočni predstavnici Stručnih službi Grada Splita i to pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje Filip Butorović i pročelnica Službe za obrazovanje i znanost  Ines Milina Ganza, te predstavnici svih specijaliziranih linija rada policije.

Prezentirano stanje sigurnosti ocijenjeno je zadovoljavajućim, a predstavnici škola su se usuglasili da je navedeni preventivni program dobar te da ga je potrebno realizirati kao prethodnih godina, ali i usavršavati. Ukazano je na  neke negativne trendove i potrebu ranog prepoznavanja i zajedničke reakcije svih sudionika u provedbi programa prevencije.

Također, nazočnima je predstavljen novi preventivni program „Sigurnost djece na internetu“, odnosno njegova aplikacija „Safety net“, koji je izrađen u suradnji Odjela prevencije i Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje – Split, uz potporu Grada Splita, odnosno Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita, a namijenjen je učenicima 5.,6.,7. i 8. razreda i njihovim roditeljima.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita i predstavnici Inspekcije MUP-a prezentirali su program zaštite od požara u školama, a sve u cilju suradnje JVP Grada Splita i škola po pitanju preventivnih mjera zaštite od požara. Javna vatrogasna postrojba Grada Splita u suradnji s školama i svim objektima u vlasništvu grada Splita gdje se okuplja veći broj osoba sustavno će organizirati i provoditi vježbe evakuacije i sudjelovati u osposobljavanju zaposlenika za preventivne mjere ZOP-a i gašenje požara. Za ovaj program ne bi se izdvajala dodatna financijska sredstva.