Članak

NEWS
29. svibnja 2020.

RADIONICE NAMIJENJENE JAČANJU KAPACITETA KORISNIKA ESI FONDOVA U URBANOJ AGLOMERACIJI SPLIT

U sklopu projekta KK.10.1.1.02.0005 Grad Split-tehnička pomoć ITU PT, sufinanciranog sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj, započinje ciklus radionica namijenjenih jačanju kapaciteta korisnika ESI fondova  u Urbanoj aglomeraciji Split.

 

Radionice su namijenjene djelatnicima ITU ureda Grada Splita, djelatnicima drugih upravnih odjela i službi Grada Splita, djelatnicima gradova i općina Urbane aglomeracije Split te  prijaviteljima strateških projekata u okviru ITU mehanizma Urbane aglomeracije Split.

 

Program radionica obuhvaća sljedeće teme:

  • Javna nabava,
  • Izrada studije izvodljivosti i analize troškova i koristi,
  • Državne potpore – upoznavanje s načinom dodjele i kontrolom državnih potpora,
  • Komunikacija, informiranje i vidljivost u kontekstu EU fondova,
  • Strateško planiranje i izrada strateških dokumenata,
  • Računovodstvo, porezi i revizija u EU projektima,
  • Financijski instrumenti u kontekstu provedbe EU projekata i
  • Izrada integriranih projektnih prijedloga za korisnike s područja Urbane aglomeracije Split (integracija projekata iz OPULJP s OPKK projektima).

 

U ljetnom ciklusu održati će se sljedeće radionice:

 

Tema radionice

Termin održavanja

1.

Javna nabava:  Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU

5.6.2020.

2.

Javna nabava: Najčešće nepravilnosti i propusti u postupcima javne nabave financiranih sredstvima ESI fondova i Jamstva, njihova pojašnjenja i upotpunjavanje

18.6.2020.

3.

Javna nabava: Bitne povrede postupka javne nabave prilikom izrade dokumentacije o nabavi te prikaz faza pregleda i ocjene ponuda, uz pregled prakse DKOM-a + Ekonomski najpovoljnija ponuda na temelju najboljeg omjera između cijene i kvalitete te određivanje relativnih pondera  na primjerima iz prakse

19.6.2020.  

4.

Strateško planiranje i izrada strateških dokumenata

7.7. - 8.7.2020.