Članak

NEWS
17. srpnja 2020.

Prvi radni sastanak partnera i potpisani Sporazumi o partnerstvu u provedbi projekta “Aktivna i kvalitetna starost”

Zajednički projekt “Aktivna i kreativna starost” financiran bespovratnim sredstvima ESF u okviru poziva Pridruži se - Aktivni u mirovini, počeo je s provedbom u partnerstvu Udruge “MI”- Split kao nositelja te udruga Sveti Jeronim i Udruga maslinara Mastrinka iz Kaštela, Udruge Vita plus iz Splita, Gradskog društva Crvenog križa Solin te Gradova Splita, Kaštela i Solina.  

Uočavajući da je problem starenja stanovništva i nepovoljnih demografskih trendova prisutan je u većini zemalja članica Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, tijekom sljedeća 24 mjeseca kroz projekt će se jačati sposobnost organizacija civilnog društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog uključivanja i socijalne uključenosti umirovljenika u Splitu, Kaštelima, Podstrani i Solinu.  

Promovirajući koncept aktivnog starenja, na razine zemalja članica EU, javne politike se sve više usmjeravaju stvaranju uvjeta u kojima će umirovljenici moći učinkovito prakticirati svoja prava na zdravlje (smanjujući pritom troškove zdravstvene i socijalne skrbi), pravo na duži ostanak u zapošljavanju te pravo na aktivno sudjelovanje u društvenom i političkom životu. Jedna od mjera je i mirovinska reforma koja je na snazi od siječnja 2019., a omogućava umirovljenicima povratak na tržište rada. 

Kroz projekt će se za 300 umirovljenika provoditi mnogobrojne besplatne aktivnosti sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne i radne sposobnosti, osjećaju vrijednosti, smanjenju usamljenosti, kao što su kreativne i kulinarske radionice, zdravstveno savjetovanje, rekreativna gimnastika i fizikalne vježbe, razni zabavni sadržaji ali i tečajevi cjeloživotnog obrazovanja … Projekt razvija 4 inovativna programa u području volontiranja i povratka umirovljenika na tržište rada u kulturi i turizmu. Podlogu za razvoj Lokalnih smjernica za uključivanje umirovljenika u život zajednice dat će razna stručna i znanstvena istraživanja koja će se provesti na području 4 grada.  

Prvi radni sastanak partnera te potpisivanje Sporazuma o partnerstvu organizirano je s ciljem što kvalitetnije pripreme i provedbe projektnih aktivnosti koje će se odvijati sljedeća 24 mjeseca, do kraja svibnja 2022. godine.  

Projekt je ukupne vrijednosti 1.918 089,61 kuna.  Od toga 85 % iz Europskog socijalnog fonda, a 15% državnog proračuna. 

Više o aktivnostima projekta bit će dostupno putem www.seniori.hr, a o projektu na stranicama partnera u projektu.