Članak

NEWS
OldId: 10767
12. travnja 2019.

Projekt "Marjan 2020 - brdo prošlosti, oaza budućnosti": Održan sastanak s udrugama civilnog društva

Projekt "Marjan 2020 - brdo prošlosti, oaza budućnosti": Održan sastanak s udrugama civilnog društva

Kako bi izbjegli sve daljnje nesporazume oko provedbe projekta "Marjan 2020 - brdo prošlosti, oaza budućnosti" i planiranih aktivnosti, savjetnik gradonačelnika Krešimir Budiša i pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte Radojka Tomašević sastali su se s predstavnicima udruga civilnog društva Leopoldom Botteriem u ime Inicijative Naš Marjan, Srđanom Marinićem ispred Društva Marjan te Gabrijelom Medunić Orlić ispred Udruge Sunce.

2019_02_26_Marjan.jpg Udruge civilnog društva te organizacije zainteresirane za zaštitu Park šume Marjan iskazale su nezadovoljstvo što nisu konzultirane  u fazi pripreme projekta, kao i nezadovoljstvo nedovoljnom komunikacijom po pitanju projektnih aktivnosti, dok je Grad Split iskazao nezadovoljstvo potrebom prvo javnog komuniciranja nezadovoljstva i iznošenja određenih netočnih činjenica o projektu te akterima projekta, a prije razgovora. Predstavnici Grada iznijeli su da nikada nisu odbili sastanak s niti jednim članom civilnog društva zainteresiranim za projekt i njegove aktivnosti u cilju razjašnjenja svih informacija.

Obje su se strane složile da je potrebna bolja međusobna komunikacija u cilju uspješne realizacije ovog te drugih projekta, a posebno imajući u vidu trenutnu vrlo osjetljivu situaciju s Park šumom Marjan te sanaciju šteta od potkornjaka. Društvo Marjan, Udruga Sunce i Inicijativa Naš Marjan daju podršku provedbi projektnih aktivnosti pod uvjetom da se u njihovoj realizaciji poštuju pozitivni propisi RH, kao i sve vrste zaštite koje uživa Park šuma Marjan. Za određene aktivnosti tražili su dodatna razjašnjavanja i pojašnjenja te su na sastanku usvojeni i neki posebni zaključci.

Društvo Marjan, Udruga Sunce i Inicijativa Naš Marjan podržali su obnovu Botaničkog vrta kojeg će Grad Split ostvariti uz korekciju kvadrature staklenika, odnosno usklađivanjem s postojećim stanjem. Na temu paintball terena i svih pitanja koje je proteklih dana ta aktivnost u javnosti povukla, predstavnici Grada Splita su pojasnili da je projekt pisan prije dvije i pol godine pod drugačijim okolnostima te je prihvaćen stav da je trenutna situacija PŠ Marjan vrlo osjetljiva za postavljanje sadržaja ovog tipa. Isti stav prenijet će i Središnjoj agenciji za ugovaranje i financiranje EU fondova kako bi se navedena aktivnost izuzela iz projekta, a neostvarivanje predmetnog indikatora provedene aktivnosti neće značajno utjecati na rezultate i pokazatelje projekta.

Prihvaćen je prijedlog da se montažni adrenalinski park smjesti izvan područja PŠ Marjan na lokaciju koju bi odabrao Grad Split ili unutar Park šume, ali izvan pošumljenog područja. Budući da je svaka aktivnost vezana za pojedinačnu katastarsku česticu, bilo koja izmjena čestice mora biti odobrena od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te SAFU, Grad Split poslat će zahtjev za promjenu čestice, koja kumulativno mora ispuniti sve uvjete poziva, primarno imovinsko-pravne odnose te mogućnost postavljanja ovakvog sadržaja u urbanističkom smislu.
Predstavnici Društva Marjan, Udruge Sunce i Inicijative Naš Marjan zatražili su da se pod stavkom koja predviđa signalizaciju na Marjanu uvrsti i označavanje vanjskih granica Park šume, pa će Grad Split pokušati osigurati da se signalizacija nakon unificiranja dizajna kompletne signalizacije postavi u sklopu predmetne nabave, iz vlastitih sredstava. Društvo Marjan predložilo bi lokacije za postavljanje predmetne signalizacije.

Nakon izmjene glavnog i izvedbenog projekta koje su u tijeku, javnosti će biti prezentirana promatračnica Sedlo. U tu svrhu bit će izrađena i 3D vizualizacija planiranog objekta, a jedini prihvatljivi sadržaji promatračnice su nadzorni centar za vatrogasnu jedinicu, pristup za posjetitelje radi pogleda s promatračnice te sanitarni čvorovi.

Po pitanju uređenja biciklističkih staza, pojašnjeno je kako se radi samo o sanaciji postojećih staza (tzv. gornje trim staze) kako bi se razdvojili biciklisti, poglavito oni brdski, od trkača i šetača trim stazom na Marjanu, imajući u vidu sigurnost svih posjetitelja Park šume. Samo na jednoj izuzetno kratkoj lokaciji od 30-ak metara između tzv. 2. i 3. vode bit će potrebni radovi kako bi se spojila dva dijela “gornje trim staze”, a oni su predstavnicima Društva Marjan, Udruge Sunce i Inicijative naš Marjan prihvatljivi ako se ispoštuju svi ostali zaključci. 
Podloga za sprave za vježbanje neće biti betonirana osim nužnih temelja, a amortizacijski materijal umjesto gume koja se stavlja na beton biti će prirodni materijali poput pijeska ili šljunka, dogovorili su sudionici ovog sastanka. Zato će Grad Split poništiti postupak javne nabave te izraditi predloženu izmjenu glavnog projekta i ponovno pokrenuti nabavu s izmijenjenim glavnim projektom.

Grad Split će iz vlastitih sredstva osigurati obnovu pješačkih staza prema predloženom troškovniku izrađenom za potrebe projekta od strane Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u travnju 2017., jer ista nije u projektu radi neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. U ovom bi sudjelovali i volonteri, kako bi se smanjili ukupni troškovi obnove.
Kućice na Marjanu obnavljat će se isključivo tradicijskim materijalima i tradicijskom gradnjom, a predstavnici civilnog društva bit će upoznati s projektnom dokumentacijom.

U cilju revitalizacije Marjana i valorizacije njegovih zaštićenih vrijednosti osigurat će se veća vidljivost projekta "Marjan 2020", a kako bi ss izbjegli svi budući nesporazumi i osigurala što veće transparentnosti projekt Grad Split nastavit će komunikaciju sa svim zainteresiranima.