Članak

NEWS
OldId: 661
21. svibnja 2009.

Prezentiran portala Grada

Prezentiran portal Grada

Predstavljajući novi web portal Grada Splita gradonačelnik Ivan Kuret danas je izjavio kako je gradska uprava željela tehnološko rješenje potvrđeno na tržištu.www.split.hrPostupak nabave i implementacije portalnog sustava je uključivao i jednogodišnje održavanje.

Ovo je prva faza u inplementaciji novog informacijskog sustava grada. Nove usluge koje stvara naša informatička služba, a vezane su uz dnevni posao službenika grada Splita, bit će dodavane na portal. Imamo kvalitetnu platformu da to učinimo – kazao je Kuret ističući kako je projekt puno veći i kompleksniji od samog dizajniranja stranice.

U ovom slučaju se ne radi o „open source“ zasnovanom sustavu, već o proizvodu iSite, sa značajnim referencama u Hrvatskoj, a u ugovoru koji je Grad sklopio s Lamom d.o.o.vrijednom 398 tisuća kuna bez pdv-a su:

- uključene licence za extranet (vanjski web)
- uključene licence za intranet
- konfiguracija i instalacija portalnog sustava za extranet i intranet na cluster servere
- dvije radionice sa ciljem obuke djelatnika Grada u smislu poznavanja portalnih sustava, „web usability“, postavljanja organizacije rada i unosa informacija
- analiza potreba Grada Splita i organizacijske strukture, definiranje strukture web portala u skladu sa istima
- nekoliko verzija grafičkog dizajna
- prijenos sadržaja iz postojećeg portala, unos početnih sadržaja, prikupljanje i digitalizacija dokumenata Grada
- nabava, postavljanje i konfiguracija mini meteorološke stanice (iMeteo sustav)
- nabava, postavljanje i konfiguracija web kamera na lokaciji zgrade Poglavarstva
- turistički sadržaji: izrada i implementacija virtualnih šetnji  i predstavljanje znamenitosti grada na najznačajnijim svjetskim jezicima - citylight
- edukacija zaposlenika (50 korisnika)
- intregracija web servisa grada u portal i priprema za buduće web servise i dokument management sustav kao podloga za interaktivnu komunikaciju sa građanima
- dva konzultanta Lame osam sati dnevno u zgradi gradske uprave (5 mjeseci)
- godišnje održavanje portalnog sustava, sa novim verzijama


U predstavljanju novog portala sudjelovali su i predstavnici Lame d.o.o. Denis Fusek i Goran Ćudina te Petar Šunjić, pročelnik gradske službe za informatiku. Fusek je tom prilikom, između ostalog, kazao kako se u ovoj prvoj fazi realizacije projekta prezentira grad  prema vani, a cilj je postići da svaki građanin može doći do potrebnih informacija.