Članak

NEWS
OldId: 3107
21. ožujka 2013.

Predstavljanje Splita na 5. regionalnoj konferencija o sigurnosti gradova

Predstavljanje Splita na 5. regionalnoj konferencija o sigurnosti gradova

Pozitivna praksa grada Splita na području prevencije kriminaliteta i Strategija unaprjeđenja prevencije  kriminaliteta kroz multidisciplinarni pristup i vodstvo lokalne vlasti u gradu Splitu za razdoblje 2013 -2015.

2013_03_27_Prevencija.jpg prezentirana je u Opatiji gdje je 21. i 22. ožujka održana 5. regionalna konferencija o sigurnosti gradova.
U nazočnosti visokih državnih dužnosnika, međunarodnih predstavnika te znanstvenika i  praktičara prevencije kriminaliteta kao i predstavnika većeg broja gradova iz Republike Hrvatske prezentatori su bili članovi Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita Tomislav Bočina, pročelnik Službe za rad sa GK I MO i Paško Ugrina, voditelj Odjela prevencije Policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Posebno su istaknuti dosadašnji projekti situacijske prevencije, prevencija alkoholizma među mladima te primarne prevencije koja se provodi u osnovnim školama. Istaknuta je aktivnost i na razini gradskih kotareva te ukupna aktivnost na podizanju razine sigurnosti. Posebno je prezentirana Strategija  temeljena na pozitivnoj praksi rada Vijeća za prevenciju, znanosti  i provedenim istraživanjima, prilagođena  potrebama grada. Strategija je predstavljena kroz postavke kao okvir za poticanje kreativnih i inovativnih pristupa prevenciji kriminaliteta te vođenju primjenjivih i mjerljivih preventivnih projekata koji u multidisciplinarnom pristupu imaju za cilj nalaženje  odgovor na probleme građana.

Od strane nazočnih sudionika konferencije prezentiran praksa  grada Splita i rad Vijeća za prevenciju kao i Strategija kao dokument za daljnje unapređenje prevencije kriminaliteta ocijenjeni su iznimno pozitivno te su izazvali veći broj inicijativa za suradnju i prenošenje prakse u druge gradove.