Članak

NEWS
18. prosinca 2021.

Poništena Odluka o smanjenju prireza od 2024. godine

Vijećnici su se većinom glasova usuglasili da se poništi Odluka o porezima Grada Splita s obzirom da je ona koja je donesena  na prethodnoj sjednici donesena  nezakonita odluka.

Naime, prema Zakonu bi se smanjenje prireza trebalo početi primjenjivati od siječnja 2022. godine, a na sjednici je donesena odluka da to bude od početka 2024. godine. 

Na kraju je odlučeno da će se prilikom izrade nove odluke prethodno provesti javna rasprava, iako to nije zakonska obveza.