Članak

NEWS
19. prosinca 2019.

Održan sedmi sastanak Partnerskog Vijeća Urbane aglomeracije Split

Dana 17. prosinca 2019.g., u Velikoj vijećnici Grada Splita održan je sedmi sastanak Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Split (UAS).  Partnersko Vijeće je stalno tijelo UAS-a zaduženo za pripremu i praćenje provedbe Strategije Urbane aglomeracije Split. Na sastanku je sudjelovalo 30-ak članova Partnerskog vijeća koji su detaljno informirani o statusu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih Urbanoj aglomeraciji Split, kao i o odrađenim i planiranim aktivnostima ITU  posredničkog tijela Split. Zamjenik gradonačelnika Nino Vela, koji je ujedno i predsjednik Partnerskog vijeća UAS, zahvalio je svima na dosadašnjem uspješnom radu i suradnji, te kratko predstavio do sada objavljene pozive i potpisane Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma. Detaljne informacije o svim aktivnostima, planovima, i informacijama dobivenim od nadležnih ministarstava, prezentirala je voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma Grada Splita, Ana Jerkunica.
Od 11 planiranih Poziva Urbane aglomeracije Split do danas je objavljeno 8 Poziva od čega je 5 Poziva bilo namijenjeno za strateške projekte kroz izravne dodjele i 3 grant sheme, dok su preostala 3 Poziva u pripremi te se očekuje njihova objava u prvom kvartalu 2020.godine. Do danas je ugovoreno 6 projekata ukupne vrijednosti 163.342.539,64 kn, a kojima je dodijeljeno bespovratnih 117.936.145,3 kn iz ITU mehanizma, i to:
⦁    Nabava autobusa za Promet d.o.o. Split iz ITU mehanizma (strateški projekt-dodijeljeno bespovratnih sredstva u iznosu od 29.925.950,00 kn) 
⦁    Morsko riječna šetnica i biciklistička staza "Podstrana walk & bike" (bespovratnih 8.506.357,49 kn)
⦁    Dužobalna biciklistička staza i šetnica na području Grada Omiša (bespovratnih 7.643.642,51 kn)
⦁    Implementacija sustava e-ticketing u Promet d.o.o. Split putem ITU mehanizma (strateški projekt – bespovratnih 12.102.050,00 kn)        
⦁    Regionalni transfuzijski centar KBC Split (strateški projekt- bespovratnih 31.920.000,00 kn)
⦁    Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split (strateški projekt – bespovratnih 27.838.45,30 kn).

Također je najavljena objava dugo očekivanog Poziva iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., unutar specifičnog cilja 9i1 - Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Prema informacijama dobivenim od nadležnog Ministarstva rada i mirovinskog sustava prije zaprimanja projektnih prijava, biti će organizirane info radionice za potencijalne korisnike, pa tako i u Splitu za korisnike naše Aglomeracije.

Raspravljalo se i o idućoj financijskoj perspektivi 2021-2027. te se istakla ključna uloga lokalne i regionalne vlasti u programiranju, upravljanju i implementaciji EU fondova. Zaključeno je kako je za iduću financijsku perspektivu potrebno i nužno uključiti lokalnu i regionalnu razinu u proces planiranja, odlučivanja te provjere i ocjene postignutih rezultata.

Zamjenik gradonačelnika je sastanak zaključio s naglašavanjem važnosti dosadašnje ali i buduće suradnje svih Gradova i Općina Aglomeracije, a kako bi bili što uspješniji u korištenju ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Split.