Članak

NEWS
10. lipnja 2020.

Osim auto-olupina, na Dračevac odlaze i autobusi

Prastara olupina autobusa koja je dugi niz godina zauzimala javnu površinu na Brdima danas je uklonjena po nalogu Komunalnog redarstva Grada Splita.

Nakon što je redarstvo izdalo rješenje o uklanjanju, vlasnik ju je sam uklonio. Da to nije učinio, gradski komunalci u suradnji s policijom, Cestarom i koncesionarom za uklanjanje krivo postavljenih predmeta na javnim gradskim površinama u zajedničkoj bi akciji istu otpremili na Dračevac, a potom nakon isteka zakonskog roka, na uništenje ovlaštenoj osobi.

Ovaj dio Brda nakon više od dva desetljeća danas je konačno poprimio novu vizuru.