Članak

NEWS
8. studenog 2021.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, Odsjeku za provedbu dokumenata prostornog uređenja na radno mjesto: „viši str. sur."

Na temelju članka 19., članka 28. stavak 1. točka 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11,4/18 i 112/19 - dalje u tekstu: ZSN), ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto:
U Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, Odsjeku za provedbu dokumenata prostornog uređenja:

1. Viši stručni suradnik - 2 izvršitelja