Članak

NEWS
15. lipnja 2022.

Održane radionice u sklopu druge faze izrade Plana upravljanja starom gradskom jezgrom

U sklopu izrade Plana upravljanja starom gradskom jezgrom s akcijskim planom upravljanja posjetiteljima u prostorijama GK Grad na Rivi 14.06.2022. održani su sastanci sa udrugama i stanarima.

U svrhu izrade što kvalitetnijeg i obuhvatnijeg Plana upravljanja, u ovoj fazi izrade dokumenta radionice su imale za cilj aktivno sudjelovanje dionika u definiranju vizije, ciljeva i mjera za izradu dokumenta, kroz identifikaciju relevantne problematike s aspekta građana.

Teme o kojima se raspravljalo, a koje doprinose stvaranju vizije su kulturni identitet i zaštita baštine, kvaliteta života, održivost turizma i utjecaj turizma na kvalitetu života te socijalna, ekološka i ekonomska održivost. Prikupljeni su vrijedni prijedlozi i sugestije na kojima se i ovim putem zahvaljujemo sudionicima.

U sljedećim fazama izrade Plana bit će organizirane nove radionice sa stanovnicima jezgre i druge participativne aktivnosti.

Plan upravljanja SGJ izrađuje se u okviru EU projekta „Palača života – grad mijena / Palace of Life – City of Changes“, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 25,4 milijuna kuna, od čega su 18,2 milijuna kuna bespovratna sredstva Europske unije, a projekt provodi Grad Split (Služba za međunarodne i EU projekte) u suradnji s partnerima – Muzejom grada Splita i Turističkom zajednicom grada Splita.