Članak

NEWS
15. travnja 2022.

Održane fokus grupe u okviru izrade Plana upravljanja starom gradskom jezgrom

13. i 14. travnja u prostorijama Gradskog kotara Grad održane su prve participativne aktivnosti u okviru izrade Plana upravljanja starom gradskom jezgrom s akcijskim planom upravljanja posjetiteljima.

Kroz četiri fokus grupe raspravljalo se o temama stanovanja u jezgri; infrastrukturi i gospodarenju otpadom i okolišem; obnovi i revitalizaciji kulturne i prirodne baštine te održivosti gospodarskih djelatnosti na prostoru jezgre, uz mogućnosti razvoja kulturnih i kreativnih industrija.

U fokus grupama su sudjelovali predstavnici i stanovnici gradskog kotara Grad, stanovnici kontaktnih područja; predstavnici civilnog i privatnog sektora, akademske zajednice, Konzervatorskog odjela u Splitu, službi i upravnih odjela Grada Splita, komunalnih i trgovačkih društava, strukovnih udruženja, komora i različitih institucija koje svojim radom utječu na kretanje stanovnika i generiraju njihove aktivnosti prema ili izvan stare gradske jezgre.

Raspravama je moderirala Ivana Katurić iz tvrtke Urbanex d.o.o., a u organizaciji je pomogao Gradski kotar Grad. Cilj održavanja fokus grupa je bio prepoznati glavne izazove i potencijale u društvenom, gospodarskom, okolišnom i infrastrukturnom razvoju, ali i očuvanju stare gradske jezgre grada Splita te dobiti važne informacije i podatke potrebne za kvalitetnu izradu Plana upravljanja.

Cilj samog Plana upravljanja je dovođenje u međuodnos svih vrijednosti stare gradske jezgre grada Splita i načina valorizacije kulturne baštine u budućnosti kako bi se osigurao održivi razvoj, u skladu s postavkama očuvanja UNESCO-ve svjetske baštine.

Plan upravljanja izrađuje se u okviru EU projekta „Palača života – grad mijena / Palace of Life – City of Changes“, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 25,4 milijuna kuna, od čega su 18,2 milijuna kuna bespovratna sredstva Europske unije, a projekt provodi Grad Split (Služba za međunarodne i EU projekte) u suradnji s partnerima – Muzejom grada Splita i Turističkom zajednicom grada Splita.