Članak

NEWS
13. siječnja 2020.

Održana info radionica za ESF projekte kojim bi se potaknulo aktivno uključivanje i zapošljavanje ranjivih skupina Urbane aglomeracije Split

U petak, 10. siječnja 2020. godine u prostorijama Sveučilišne knjižnice Split, održana je  informativna radionica na kojoj su predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava predstavili Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”.

Riječ je o prvom ITU otvorenom trajnom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, a unutar specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Opći cilj Poziva je povećati socijalnu uključenost i/ili zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

Urbanoj aglomeraciji Split alociran je indikativan iznos od 13 milijuna kuna, od čega je 11.050.000,00 HRK, odnosno 85 posto osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok je obvezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15%, odnosno 1.950.000,00 HRK, osiguran iz Državnog proračuna. Slijedom navedenog, intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznosi do 100% prihvatljivih troškova pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. Naime, ukupna vrijednost Poziva iznosi 85.712.000,00 kuna, a iznos je podijeljen po grupama na 7 urbanih aglomeracija / područja RH u kojima će se projektne aktivnosti provoditi. Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 750.000,00 HRK, a najviša vrijednost potpore 3.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji po ovom pozivu, za područje Urbane aglomeracije Split su jedinice lokalne samouprave Urbane aglomeracije Split i javne ustanove kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave (grad ili općina), sa sjedištem na prostoru Urbane aglomeracije Split, a koje su registrirane za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi.

Projektni prijedlozi se mogu podnositi od 20. siječnja do 18. prosinac 2020. godine.

Na radionici je prisustvovao velik broj zainteresiranih potencijalnih prijavitelja, i to predstavnici gradova i općina, javnih ustanova kao i velik broj predstavnika udruga s područja Urbane aglomeracije Split. Na početku radionice, sve prisutne ispred Grada Splita i ITU Posredničkog tijela je pozdravila pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte, Radojka Tomašević, koja je ujedno i pozvala sve zainteresirane prihvatljive partnere da se obrate Gradu Split s inicijativom za zajedničku prijavu projektnih prijedloga s Gradom Splitom, a da se gradska razvojna agencija RaST, kao i županijska razvojna agencija RERA, stavljaju na raspolaganje svim zainteresiranim prijaviteljima i partnerima kao pomoć u osmišljavanju i prijavi projektnih prijedloga. Na kraju radionice predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava su odgovarali na upite sudionika, vezane uz pripremu dokumentacije projektnog prijedloga, intenzitete sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta, obveze prijavitelja, kriterije prihvatljivosti i odabira za projekte, kao i na upite vezane uz uvjete Poziva te samu provedbu projekata. Predstavnici Ministarstva su iskazali veliko zadovoljstvo s iznimnom zainteresiranošću potencijalnih prijavitelja i partnera, naročito udruga s područja Urbane aglomeracije Split za objavljeni Poziv, te su i najavili uskoro objavu drugog poziva koji će se financirati unutar Specifičnog cilja 9iv2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, a koji će biti usmjeren primarno prema udrugama kao prijaviteljima i prilagođen njihovim potrebama i specifičnostima, a što nije slučaj u ovom prvom objavljenom Pozivu koji je primarno namijenjen gradovima i općinama, te javnim ustanovama u vlasništvu gradova i općina, a u kojem udruge mogu biti samo partneri, ali ne i prijavitelji.

Sve informacije o Pozivu, održanu prezentaciju, kao i svu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na mrežnim stranicama www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.