Članak

NEWS
16. prosinca 2021.

Održan međunarodni partnerski sastanak projekta E-CHAIN, Interreg IT-HR

Međunarodni partnerski sastanak i sastanak nadzornog odbora EU Interreg E-CHAIN projekta održao se 10 i 11 studenog 2021. godine u Splitu. Svi partneri su bili prisutni, uživo ili u virtualnom okruženju. Glavni partner, Grad Ancona, je prezentirao upravljanje projektom i sljedeće planove i aktivnosti. Tehnički partneri predstavili su novo izdanje E-CHAIN ​​platforme koja će se instalirati na toteme na pilot lokacijama. 

U gradu Splitu se planira u prvoj polovici 2022. godine instalirati 3 info panela sa E-CHAIN platformom koja će ponuditi uslugu dostupnosti usklađenih podataka Jadranske intermodalne mreže.