Članak

NEWS
19. veljače 2021.

Održan 11. sastanak Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split

Dana 18. veljače 2021. godine u Sveučilišnoj knjižnici održan je 11. sastanak Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split na kojem su sudjelovali gradonačelnici i načelnici gradova i općina s područja Urbane aglomeracije Split, njihove zamjene te ravnatelj JU RERA S.D., g. Jozo Sarač.

U uvodnom dijelu sastanka, gradonačelnik Krstulović Opara je predstavio dnevni red te ukratko podsjetio na rezultate višegodišnjeg uspješnog procesa suradnje i velikog rada svih 13 gradova i općina Urbane aglomeracije Split u procesu korištenja ITU mehanizma za razdoblje 2014.-2020.: „S ponosom ističem kako je objavljeno svih 11 planiranih ITU poziva putem kojih je osigurano 308,5 mil kn bespovratnih sredstava za financiranje razvojnih projekata Urbane aglomeracije Split, te je do sada odobreno i ugovoreno 26 projekata ukupne vrijednosti 280 mil kn, i s dodijeljenih 197 mil kn bespovratnih ITU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a uskoro očekujemo završetak evaluacije i ugovaranje posljednjeg strateškog projekta Tehnološkog parka Split - Dračevac, za kojeg je osigurano bespovratnih 105 mil kn. Želim vas informirati kako smo jučer dobili  Odluku o financiranju prvih 5 projekta naše Aglomeracije iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a kojima je dodijeljeno 11,5 mil kn bespovratnih sredstava za deinstitucionalizaciju i razvoj socijalnih usluga.“

Nakon uvodne riječi gradonačelnika te usvajanja predloženog dnevnog reda i zapisnika s prethodnog sastanka Koordinacijskog vijeća, jednoglasno se usvojio prijedlog dopune Poslovnika o radu Koordinacijskog vijeća koji će ubuduće omogućiti održavanje sjednica i putem virtualnih platformi (online). Potom je voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma, Ana Jerkunica, informirala sve prisutne o realiziranim aktivnostima i ugovorenim projektima u okviru OP Konkurentnost i kohezija i OP Upravljanje ljudskim potencijalima. U okviru pete točke dnevnog reda raspravljalo se o pripremnim aktivnostima za korištenje ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021.-2027.g., činjenici kako se kasni s tim procesom i kako se tek sada nalaze u eSavjetovanju Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0, te je pitanje kada će iste biti usvojene, a o čemu ovisi početak definiranja obuhvata Urbane aglomeracije Split i izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2027.g., a što je temelj i preduvjet za korištenje ITU mehanizma u razdoblju 2021.-2027.

Ravnatelj JU RERA s.d., g. Jozo Sarač, pozdravio je sve prisutne u ime župana, g. Blaženka Bobana koji je bio spriječen sudjelovati na sastanku, te je  pojasnio je trenutnu situaciju s bazom elektroničkih projekata SPUR u koju bi svi gradovi i općine trebali unositi svoje projekte, a ista bi trebala služiti kao Baza projekata kako za izradu Plana razvoja Županije i Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split, tako i za proces programiranja na nacionalnoj razini.

Na kraju sastanka, gradonačelnik Grada Splita je svima zahvalio na uspješnoj suradnji, jedinstvu i solidarnosti u provedbi ITU mehanizma, a na dobrobit svih građana Urbane aglomeracije Split.