Članak

NEWS
22. siječnja 2020.

Održan 10. sastanak Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split

Dana 22. siječnja 2020. godine u zgradi Gradske uprave Grada Splita održan je deseti sastanak Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split na kojem su sudjelovali gradonačelnici i načelnici, odnosno njihove zamjene predstavljajući gradove i općine s područja Urbane aglomeracije Split.

Na početku sastanka zamjenik gradonačelnika Grada Splita i zamjenik predsjednika Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split, Nino Vela, pozdravio je sve prisutne i zahvalio im na dosadašnjem uspješnom radu i suradnji.

Kratko se osvrnuo na rezultate provedbe ITU mehanizma u Urbanoj aglomeraciji Split te je naglasio kako je od planiranih 11 Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte Urbane aglomeracije Split, do danas objavljeno 8 Poziva, od čega je 5 projekata ugovoreno i u fazi provedbe: nabava autobusa i uvođenje sustava eTicketing za Promet, izgradnja Regionalnog transfuzijskog centra Kliničkog bolničkog centra Split te projekt biciklističke staze za Omiš, dok je Podstrana svoj projekt biciklističke staze uspješno privela kraju. U tijeku je i evaluacija za 2 grant sheme u okviru kojih su zaprimljene 23 projektne prijave za poduzetničke potporne institucije i brownfield investicije gradova i općina Aglomeracije te strateški projekt Grada Splita Dioklecijanova palača u okviru SC 6c1 Kulturna baština.

 

Zamjenik je također obavijestio prisutne kako se u prvom kvartalu 2020. očekuje objava preostalih poziva za strateške projekte Grada Splita – Tehnološki park, brownfield Dračevac i ITS te je naglasio kako je u prosincu 2019.g. objavljen i prvi ITU poziv iz Europskog socijalnog fonda te kako je nadležno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava najavilo skoro objavu i drugog ITU poziva iz ESF, ali i svih ostalih u ovoj godini, o čemu će svi gradovi i općine naše Aglomeracije biti pravovremeno obaviješteni.

 

Nakon uvodne riječi i pozdrava te usvajanja predloženog dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka Koordinacijskog vijeća, sudionici su nastavili s ostalim točkama dnevnog reda. U sklopu točke redefiniranja uvjeta Poziva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru ITU mehanizma KK.06.2.2.12 „Brownfield na području Urbane aglomeracije Split“, a nakon odustajanja Grada Sinja od planirane projektne prijave, u nastojanju iskorištenja cjelokupne raspoložive alokacije Poziva su razmatrane varijante prijedloga zahtjeva nadležnom Ministarstvu za izmjenom Poziva na način da se za trenutno otvoreni Poziv pod a) poveća maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu kako bi se iskoristila cjelokupna raspoloživa alokacija Poziva na trenutno prijavljene projekte te pod b) da se od nadležnog Ministarstva traži produženje roka za zaprimanje prijava za  Poziv za dodatnih mjesec dana, kako bi se u slučaju neprihvaćanja prvog zahtjeva omogućilo dodatno vrijeme za prijavu novih projektnih prijedloga ostalih Gradova i Općina Aglomeracije koji do sada nisu prijavili svoje projektne prijedloge na Poziv. Prijedlog zahtjeva je jednoglasno usvojen od svih prisutnih članova Koordinacijskog vijeća.

U sklopu točke redefiniranja strateškog projekta „Inteligentni transportni sustav grada Splita – ITS“, savjetnik gradonačelnika, Krešimir Budiša, i pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte, Radojka Tomašević, obrazložili su situaciju oko strateškog projekta Grada Splita !Inteligentni transportni sustav grada Splita!. Pojašnjeno je kako se nakon izrade Studije i troškovnika od strane Prometnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ispostavilo kako procijenjena vrijednost projekta višestruko premašuje iznos osiguran kroz ITU mehanizam za projekt ITS. Stoga je prijedlog Grada Splita je da umjesto projekta ITS, predloži Ministarstvu regionalnog razvoja novi projekt Sustav javnih bicikli Urbane aglomeracije Split, a koji bi sadržavao aktivnosti nabavke stalaka i bicikli, običnih i električnih, za sve gradove i općine Aglomeracije koji iskažu interes za sudjelovanjem u projektu kao partneri Gradu Splitu koji bi bio nositelj projekta. Također bi se u projekt uključili svi gotovi i spremni projekti biciklističkih staza, primjerice Grada Trogira, ranije prijavljivan i evaluiran u sklopu Poziva Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split, te su svi gradovi i općine pozvani da predlože svoje projekte biciklističkih staza za koje imaju gotovu projektnu dokumentaciju. Po zaprimanju svih iskaza interesa, Grad Split bi Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU do kraja siječnja 2020.godine dostavio Opis projekta kojim će dokazati spremnost projekta za prijavu na Poziv kako alokacija od 10,8 mil kn rezervirana za ITS i Urbanu aglomeraciju Split ne bude realocirana nekom drugom urbanom području u RH koji ima spremnije projekte u okviru Specifičnog cilja 7ii2 Čisti urbani promet. Prijedlog je jednoglasno usvojen od svih prisutnih članova Koordinacijskog vijeća.

Na kraju desetog sastanka, zamjenik Vela se osvrnuo i na nadolazeće financijsko razdoblje za Urbanu aglomeraciju Split te naglasio važnost sudjelovanja predstavnika gradova i općina Urbane aglomeracije Split u sklopu Radne skupine zadužene za proces programiranja s obzirom da nas čeka period u kojem trebamo definirati obuhvat Urbane aglomeracije Split, započeti s izradom Teritorijalne razvojne strategije Urbane aglomeracije Split za razdoblje od 2021. do 2027.g. te definirati integrirane projekte Aglomeracije koji će biti predloženi za financiranje putem ITU mehanizma u budućem financijskom razdoblju.