Članak

NEWS
OldId: 662
25. svibnja 2009.

Od jeseni rasvjeta na Marjanu

Od jeseni rasvjeta na Marjanu

Gradsko poglavarstvo je na 237. sjednici prihvatilo idejni projekt poslovne građevine „Spalato business towera“ i javnih sadržaja u Stepinčevoj ulici na mjestu bivše prodavaonice „Prehrane“ investitora tvrtke „Virgula“.

2009_05_14_Poglavarstvo_236.jpgAutori projekta su Lea Pelivan i Toma Plejić, a  na ovoj je lokaciji Poglavarstvo po prvi put za objekt poslovne namjene odobrilo korištenje urbanističkog bonusa koji uključuje 600 kvadrata društvenih sadržaja u kojem će se smjestiti dječji vrtić, kotarske prostorije te prostor za udrugu invalida. Prema riječima Branka Poljanića, člana Poglavarstva zaduženig za urbanizam unutar obuhvata od cca 2700 metara četvornih omogućava se izgradnja oko 5800 kvadrata bruto nadzemne površine .
Za izgradnju javne rasvjete od Marjanskih vrata do Instituta nakon provedenog javnog natječaja izabrana je ponuda tvrtke Inero sa cijenom od 886 tisuća kuna bez PDV.  Rasvjeta će biti u funkciji na jesen ove godine.
Prihvaćen je i program natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja umirovljeničkog doma na Dragovodama kojeg je izradio arhitekt Nenad Mladinić za tvrtku „Poslovni centar Dragovode“. Prema UPU područja dijela Mejaša i Dragovoda, predviđeno je i područje društvene namjene koje se proteže na zemljištu površine od 4100 kvadrata, na kojem je omogućena izgradnja maskimalno 11 tisuća kvadrata, od čega 6560 metara četvornih nadzemnih sadržaja unutar kojih i 115 parking mjesta. Natječaj započinje 25.svibnja, a rok predaje natječajnih radova je 13.srpnja u prostorijama Poslovnog centra Dragovode na adresi Ljudevita Posavskog 9.
Grad Split kao investitor izgradnje kolno-pješačke prometnice Sućidar s priključkom na Ulicu Grge Novaka provest će otkup, odnosno pokrenuti postupke izvlaštenja nekretnina na trasi te prometnice prema lokacijskoj dozvoli te izrađenom parcelacijskom elaboratu.
Svetištu i samostanu Gospe od Pojišana Grad će kao pokrovitelj znanstvenog skupa o 100.godišnjici dolaska Kapucina u Split uplatiti pet tisuća kuna za njegovu organizaciju. Skup će se održati 27. svibnja .
Poglavarstvo je donijelo odluku da će Usluge prehrane za građane starije dobi pružati „Mi-Centar za pomoć i njegu sa cijenom od 144 tisuće kuna bez PDV-a, dok će Centru za pomoć i njegu Matošić biti odobreno 108 tisuća kuna subvencije za prehranu iste kategorije građana.
Zbog prodora fekalnih voda u strojarnicu POŠK-ovog bazena Poglavarstvo je za radove rekonstrukcije ionako dotrajalih instalacija na natječaju izabralo tvrtku Konzalting d.o.o.  sa cijenom od 328 tisuća kuna bez PDV-a.

*arhivska fotografija