Članak

NEWS
22. listopada 2021.

Objavljen upitnik za mlade „Nemoj da ti bude tlaka“

U cilju izrade Gradskog programa za mlade Grada Splita od 2022. do 2025. na stranici  „Split grad za mlade“ www.gradzamlade.hr objavljen  je upitnik kojim se žele ispitati mišljenja, potrebe i problemi mladih od 15 do 30 godina koji borave ili se školuju i rade  na području Splita.

Odgovori će stvoriti sliku o današnjim potrebama mladih i poslužiti kao osnova za izradu  dokumenta koji će sadržavati konkretne mjere za poboljšanje položaja mladih u našem gradu.