Članak

NEWS
28. ožujka 2022.

Objavljen Natječaj za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade

Grad Split je objavio Natječaj za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade  namijenjen financiranju projekata koji su isključivo usmjereni na mlade od 15 do 30 godina. Otvoren je do 26. travnja 2022. godine  nakon čega će se odlučivati o financiranju najbolje ocijenjenih projekata.

Cilj Natječaja je financijskom potporom udrugama mladih i za mlade omogućiti provedbu projekata u svrhu poboljšanja kvalitete života društvene skupine mladih u gradu Splitu, osigurati transparentnost dodjele financijskih sredstava kao i dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih projekata.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 350.000,00 kuna.

Najmanji ukupni iznos koji jedna udruga može tražiti i koji se može odobriti putem ovog Natječaja je iznos od 5.000,00 kuna, a najviši ukupni iznos koji jedna udruga može tražiti i koji se može odobriti putem ovog Natječaja je iznos od 35.000,00 kuna.