Članak

NEWS
21. listopada 2021.

Objavljen natječaj za izbor direktora JUPŠ Marjan

Raspisan je Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području grada Splita. Natječaj je objavljen na Službenoj Internetskoj stranici JUPŠM u rubrici Dokumenti. Od kandidata se traži da uz završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  imaju najmanje pet godina iskustva u struci.

Nakon završenog natječajnog postupka ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće grada Splita na rok od četiri godine.

Tekst Javnog natječaja nalazi se na vezi:

http://www.marjan-parksuma.hr/userfiles/UVNatjecaj_za_imenovanje_Ravnatelja.pdf