Članak

NEWS
23. rujna 2022.

Objavljen Natječaj za imenovanje intedantice/intedanta Hrvatskog narodnog kazališta Split

Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Split objavilo je danas Natječaj za imenovanje intedantice/intedanta HNK Split. Osim što imenovana osoba treba biti afirmirana na području kulture i umjetnosti, mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  ili visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Potrebno je da ima pet godina radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u struci te znanje najmanje jednog stranog jezika.

Natječaj je otvoren 30 dana od njegova objavljivanja, a u istom roku se primaju prijave kandidatkinja/kandidata.

Detalji Natječaja nalaze se na poveznici:

 

https://www.hnk-split.hr/o-kazalistu/natjecaji/artmid/658/articleid/12660/natje%c4%8daj-za-imenovanje-intendanticeintendanta-hrvatskog-narodnog-kazali%c5%a1ta-split