Članak

NEWS
1. prosinca 2021.

Obavijest o radovima u Vukovarskoj ulici i na Obali kneza Domagoja

Danas počinju radovi na 1. fazi sanacije južnog nogostupa u Vukovarskoj ulici - od križanja s Dubrovačkom ulicom do križanja sa Stepinčevom ulicom. Radovi uključuju uklanjanje oštećenog asfalta, betonske podloge, uređenje i nabijanje posteljice te izradu betonske podloge i asfaltiranje. Radovi će trajati 5-6 dana.

Po završetku ovih radova, isti će se obavljati u 2. fazi sanacije južnog nogostupa - od križanja sa Stepinčevom ulicom do križanja sa ulicom Bruna Bušića i trajati će, također, 5-6 dana.

Također, danas započinju i pripremni radovi sanacije istočnog nogostupa na Obali kneza Domagoja (istočnoj obali) na dionici od pošte do autobusnog kolodvora. Pripremni radovi uključuju ograđivanje i uklanjanje asfalt-betonskog zastora.