Članak

NEWS
14. siječnja 2022.

Novi čempres u drvoredu parka u ulici Dinka Šimunovića

Danas je u parku ulice Dinka Šimunovića na Trsteniku završeno postavljenje skulpture „Košulja od lišća“ autora Borisa Šituma. Riječ je o  prvonagrađenom radu 40. Splitskog salona „Emanuel Vidović“ – Mjesto za umjetnost, a  sam naziv „Košulja od lišća“ inspiriran je naslovom pjesme hrvatskog pjesnika Nikole Martića.

Investitor postavljanja ove instalacije je Grad Split, a projektanti skulpture, osim autora Borisa Šituma, bili su Nataša Šustić, mag.ing.arh, Ante Runjić, dipl. ing. građ iz  Projektnog biroa Konstruktor Split d.o.o. sa suradnikom Markom Sardelićom, dipl.ing.građ., te Josip Giljanović, dipl. ing. el. Gilan d.o.o.  Izvođač radova bila je tvrtka IGT Graditelj d.o.o. Split, a vrijednost cjelokupnog projekta s uključenim PDV-om je 78.725 kuna.

„Košulja od lišća instalacija je namijenjena dopuni stabla čempresa u drvoredu u blizini autorovog mjesta stanovanja. Naizgled je to banalan prizor na kojeg nitko ne obraća pažnju, osim ponekog rijetkog prolaznika koji bi se začudio takvoj sceni. Prazno mjesto u drvoredu za autora predstavlja blagu, ali kontinuiranu iritaciju oka i razuma, mjesto potencijalne intervencije i mogućnost ostvarenja predviđenog sklada. Materijaliziranje obrisa čempresa je slikovita priča o potrebi za djelovanjem, za budnošću i vrlinom interakcije sa svijetom što nas okružuje. Košulja od lišća je umjetnost niotkuda, pitoma i dobrodošla pojava u životu kojeg živimo, a nismo ga ni svjesni. Košulja od lišća je znak i podsjetnik“ (preneseno sa stranica HULU)