Članak

NEWS
16. listopada 2020.

Nastavak natječajne procedure za financiranje programa i projekata koje provode udruge

Zaključak  o privremenoj  obustavi  natječaja-poziva  za  financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Splitu za 2020. godinu, a koji je na snazi od ožujka, stavljen je van snage.

Tako su stvoreni uvjeti za nastavak aktivnosti vezanih za natječaje i javne pozive koji su raspisani u ovoj godini.

Usvajanjem Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za ovu godinu na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća proporcionalno su smanjenja ukupna planirana sredstva za financiranje udruga temeljem natječaja.

Ovisno o fazi svakog pojedinog natječaja, nadležne službe provest će daljnje procedure i obavijestiti prijavitelje.