Članak

NEWS
2. studenog 2020.

Nacrt prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu za brodove na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Splita za 2022.