Članak

NEWS
19. ožujka 2020.

Mjere Grada Splita za ublažavanje negativnog efekta koronavirusa na gospodarstvo i građanstvo

U skladu s naporima na nacionalnoj razni za suzbijanje ekonomskih šteta nastalih kao posljedice epidemije koronavirusa (COVID-19), gradonačelnik Andro Krstulović Opara donosi set mjera za pomoć građanima i poduzetnicima koji su pogođeni Odlukom o zabrani rada Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Na temelju Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite o zabrani rada određenih gospodarskih djelatnosti od danas, 19. ožujka 2020. godine primjenjuje se:

  1. Obustava na sve ovrhe u vidu zaustavljanja prisilne naplate u sljedećih 90 dana za poslovne subjekte
  2. Obustava na sve ovrhe u vidu zaustavljanja prisilne naplate u sljedećih 90 dana za građane
  3. Odgoda plaćanja komunalne naknade na 90 dana za poslovne subjekte
  4. Odgoda plaćanja komunalne naknade na 90 dana za građane
  5. Sukladno Pravilniku o radu dječjih vrtića umanjuje se cijena vrtića za vrijeme obustave rada istih za 50% za sve kategorije
  6. Sukladno Pravilniku o produženom i cjelodnevnom boravku u osnovnim školama roditelji će participirati u fiksnom iznosu od 250 kuna mjesečno, a participacija od 25 kuna po danu za vrijeme obustave rada se neće naplaćivati
  7. Sufinanciranje troškova kamata po kreditima za obrtnike i male poduzetnike za mikro zajmove za likvidnost i COVID-19 zajmove za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike, do maksimalno 1% kamate
  8. Gradske tvrtke Čistoća Split d.o.o. i Vodovod i kanalizacija d.o.o. na 90 dana odgađaju naplatu usluga svim fizičkim i pravnim osobama. Računi će biti redovito poslani, s rokom dospijeća na 90 dana.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara će Gradskom vijeću Grada Splita, a na temelju Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite o zabrani rada od 19. ožujka 2020. određenih gospodarskih djelatnosti, predložiti sljedeće mjere:

  1. Oslobađanje plaćanja zakupa javnih površina za razdoblje nekorištenja sukladno Odluci nacionalnog stožera o zabranama, odnosno u sektorima koji su obuhvaćeni Odlukom o zabrani rada
  2. Oslobođenje plaćanja zakupa za poslovne prostore u vlasništvu Grada Splita te za prostore u vlasništvu Grada Splita koji su dani na upravljanje Splitskoj obali d.o.o. i Javnoj ustanovi športski objekti, za razdoblje nekorištenja sukladno Odluci nacionalnog stožera o zabranama

Prema trenutnim procjenama efekt ovog paketa mjera iznosi oko 150 milijuna kuna za iduća tri mjeseca.

Razmotrile su se te se pripremaju i dodatne mjere usmjerene kao pomoć ugroženim skupinama stanovnika, posebno prema sugrađanima starijima od 60 godina, zbog čega će biti potrebno povećati Proračunsku zalihu.

Unatoč činjenici da je uvedena mogućnost plaćanja komunalne naknade s odgodom od tri mjeseca, molimo građane da, s obzirom na opterećenje rashodovne strane Proračuna i brojne započete gradske projekte, u skladu sa svojim mogućnostima izvršavaju svoje obveze i to plaćanjem elektronskim putem.

Za podmirene navedene obveze za mjesec ožujak neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera.

Također, ovisno o razvoju situacije, gradonačelnik Andro Krstulović Opara će pravovremeno donijeti odluku o trajanju odgoda plaćanja obveza.

- S obzirom na ekonomski značaj ove zdravstvene epidemije i s namjerom ublažavanja negativnih efekata krize, pripremili smo ovaj set mjera o odgodama koje donosimo te o oslobađanjima koje predlažemo Gradskom vijeću, ne želeći čekati da epidemija završi te se već sada bavimo umanjivanjem posljedica koje će se odraziti u turizmu i gospodarstvu u cjelini. Moramo i zato djelujemo odmah! – naglasio je gradonačelnik Andro Krstulović Opara te još jednom apelirao na građane da se odgovorno pridržavaju svih uputa Nacionalnog stožera civilne zaštite.