Članak

NEWS
21. rujna 2021.

Mala škola za predškolce

Za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a u rujnu 2022. godine polaze u prvi razred osnovne škole namijenjen je Program predškole koji će se provoditi u gradskim dječjim vrtićima od 4. listopada 2021. godine do 31. svibnja 2022. godine.

Program u trajanju od 250 sati se financira sredstvima Proračuna Grada Splita i za roditelje je u potpunosti besplatan, a prijave za upis djece u Program predškole vršit će se od 22. do 28. rujna 2021. godine od 9 do 14 sati.          

Zahtjevi za upis djece podnose se na slijedećim adresama:

  • DV CVIT MEDITERANA, Ljubićeva 22, Split (DV Ružmarin),
  • DV GRIGOR VITEZ, Kliška 4, Split (DV Adriana),
  • DV MARJAN, Put sv. Mande 1, Split (DV Mandalina),
  • DV RADOST, Hercegovačka 22, Split (DV Srećica).