Članak

NEWS
29. studenog 2021.

Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prijedloga za izbor članova kazališnih i upravnih vijeća, predstavnika Grada Splita,u javnim ustanovama u kulturi koje imenuje Gradsko vijeće