Članak

NEWS
8. studenog 2019.

Javni poziv za na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene na k.č.z. 13030/4 k.o. Split, podnositelj: Bože Šarić