Članak

NEWS
8. studenog 2021.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja, na radno mjesto: „viši stručni suradnik“

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11,4/18 i 112/19 - dalje u tekstu: ZSN), ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša Grada Splita, raspisuje


J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno planiranje,
uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja,
na radno mjesto:

„viši stručni suradnik“ – 3 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme