Članak

NEWS
27. srpnja 2020.

Izmjena Odluke o socijalnoj skrbi: Njegovateljima odsad pravo na mjesečnu naknadu u visini od 500 kuna

Po prvi put roditelji njegovatelji i osobe sa statusom njegovatelja u Splitu mogu ostvariti pravo na naknadu u visini od 500 kuna mjesečno.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Splita pravo ostvaruju njegovatelji koji imaju prebivalište na području Splita neprekinuto najmanje tri godine do dana podnošenja zahtjeva uz dodatni uvjet ako kućanstvo zadovoljava uvjet prihoda uvećan za 100%.

Svi detalji o navedenoj mjeri, zahtjevu i potrebnoj dokumentaciji se nalaze na web stranici Grada Splita.