Članak

NEWS
OldId: 747
18. lipnja 2009.

Invalidi lakše do plaže

Invalidi lakše do plaže

Zamjenik gradonačelnika Jure Šundov i predsjednica Udruge osoba s ivaliditetom Split (UOSIS) Senka Mrkonjić obišli su danas plažu za invalide na Benama kako bi na licu mjesta stekli uvid u izvršene radove na sanaciji pristupnog puta do plaže...

18_06_2009_Bene.jpgPrilikom obilaska plaže i razgovora s invalidima - korisnicima plaže zamjenik gradonačelnika Jure Šundov je istaknuo da je saniranje puta privremeno rješenje koje se moglo odmah poduzeti u skladu sa zakonskim mogućnostima. Naime, riječ je o području koje se nalazi pod posebnom zaštitom, ali se radi na iznalaženju trajnijeg rješenja koje neće iziskivati radove na sanaciji puta svake godine pred sezonu kupanja.
Zamjenik Šundov je naglasio da će Grad učiniti sve što je moguće kako bi se invalidi osjećali dostojanstveno i kako bi im se život što više olakšao.
Senka Mrkonjić je izrazila nadu da brojni zahtjevi koji su nabrojeni u stateškom planu rješavanja problema koje imaju invalidi od 2006. do 2010. neće ostati mrtvo slovo na papiru, već će se pristupiti realizaciji planova koji su u tom dokumentu istaknuti, a Gradsko vijeće grada Splita ga je usvojilo.Posebno se zahvalila novoj gradskoj upravi na hitnom reagiranju na njihov zahtjev i na kvalitetnom rješenju pristupnog puta do plaže.