Članak

NEWS
OldId: 932
12. studenog 2009.

Grad podržao antikorupcijski projekt

Grad podržao antikorupcijski projekt

Zamjenica gradonačelnika Anđelka Visković podržala je antikorupcijski ...

2009_11_10_Sastanak_2.jpg... projekt kojeg je izradio splitski Studio razvojnih inicijativa. Riječ je o projektu kojim nevladine organizacije namjeravaju povećati ulogu civilnog sektora u nadgledanju implementacije pravne stečevine Europske unije na području borbe protiv korupcije kao i u praćenju transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti tijela javne uprave.

Osnovni cilj ovog projekta je uspostaviti aktivnu suradnju između lokalne nevladine organizacije i tijela vlasti u borbi protiv korupcije upravo kroz veću transparentnost rada gradske administracije.

Ukoliko projekt dobije zeleno svijetlo europskih fondova Grad bi kao partner imenovao svoje predstavnike koji bi aktivno sudjelovali u radu te, temeljem saznanja do kojih će doći u realizaciji projekta, odredili mjere za poboljšanje rada javnih službi u tvtkama kojima je Grad isključivi vlasnik i osnivač. Projekt bi trajao dvije godine, a njegova realizacija bi započela u listopadau 2010.