Članak

NEWS
1. travnja 2022.

EU projekt „Palača života-grad mijena“: Muzej grada Splita bit će zatvoren za posjetitelje od 11. travnja do kraja godine

Zbog radova na preuređenju, Muzej grada Splita u Papalićevoj 1 bit će zatvoren za posjetitelje od 11. travnja 2022. do kraja tekuće godine.

Riječ je o radovima u sklopu EU projekta Grada Splita  „Palača života - grad mijena“  na kojem je Muzej partner.  Projekt je temeljen na  obnovi, valorizaciji, prezentaciji i unapređenju upravljanja UNESCO-ovim lokalitetom Stare gradske jezgre (SGJ) s Dioklecijanovom palačom te pojedinačno zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara.

U Muzeju grada Splita, kao jednom od pet prostora na tri lokaliteta ovog projekta, uredit će se stalni postav u prizemlju, dvorište i recepcija.

Postojeći stalni postav realiziran je prije trideset godina i od tada nije u bitnome mijenjan.

Europskim sredstvima ugradit će se i lift čime ovaj muzejski prostor u jezgri postaje pristupačan za osobe s invaliditetom, a   otvorit će se  i novi ulaz za posjetitelje Muzeja grada Splita sa Carranine poljane.