Članak

NEWS
6. rujna 2021.

EU projekt „Zaželi sretniju starost 2“: Počinje edukacija za žene zaposlene u sklopu Projekta

Danas je u Ljetnom kinu Bačvice održana prezentacija aktivnosti i uz podjelu promotivnih materijala obilježen početak edukacije žena koje su od mjeseca travnja zaposlene u sklopu projekta Europskog socijalnog fonda „Zaželi sretniju starost 2“. Tako će narednih šest mjeseci četrdeset pet žena, od ukupno pedeset i sedam koliko ih je ukupno zaposleno u sklopu ovog Projekta, započeti pohađanje programa za njegovateljice, gerontodomaćice, vrtlarice te tečaj engleskog jezika i informatike. Osposobljavanja će provesti Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje „Zlatna vrata“ čime će polaznice steći znanja, vještine i formalnu naobrazbu koja će povećati njihovu zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.

-Hvala vam što svoje vrijeme posvećujete onima koji su najpotrebitiji, a projekti ovakvog tipa su idealni za poboljšanje socijalnih usluga u našem gradu.- kazao je zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević koji je zajedno s pročelnicom Upravnog odjela za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju, Magdom Vrvilo pozdravio žene zaposlene u sklopu projekta „Zaželi sretniju starost 2“.

Prezentacija je organizirana nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi sretniju starost 2“ – UP.02.1.1.13.0327 u sklopu natječaja „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“,  koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta na kojem su Gradu partneri Centar za socijalnu skrb i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Split je 4.999.999,80 kuna i financira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda, a razdoblje provedbe je od 4. siječnja 2021. –4. srpnja 2022. godine.

Projektom „Zaželi sretniju starost 2“ želi se pridonijeti jačanju kompetencija i tržišne konkurentnosti 57 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, kroz uspostavu usluge skrbi o 342 starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju na području Grada Splita u periodu od 12 mjeseci, te ujedno povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika, ojačati međugeneracijsku solidarnost i potaknuti socijalnu uključenost korisnika, čime se smanjuje potreba za njihovom institucionalizacijom.

Navedeni ciljevi su u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, s posebnim naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

Projekt „Zaželi sretniju starost 2“ dodatno će omogućiti Gradu Splitu standardiziranje socijalnih usluga kao i razvoj planova pružanja budućih socijalnih usluga na području Grada, te ujedno ukazati na sve nedostatke, potrebe i mogućnosti za pružanje istih.