Članak

NEWS
11. srpnja 2014.

Druga sjednica Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta

Vijeće za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita održalo je 14. srpnja 2014. godine svoju drugu sjednicu.

Članovi Vijeća jednoglasno su donijeli odluku o izradi novog, poboljšanog projekta pod nazivom „Istraživanje o percepcijama građana o stanju sigurnosti u gradu Splitu“. Ovaj projekt bio je 2010. godine realiziran od strane studenata Pravnog fakulteta u Splitu i dao je jasne pokazatelje po pitanjima stanja sigurnosti u gradu, osobne sigurnosti građana, kvalifikaciju pojedinih mjesta koje su građani smatrali „nesigurnim“ i drugom. 
Međutim, kroz četiri godine slika grada se promijenila, uočene su nove potrebe građana i svih onih koji borave u gradu, utvrdili su se novi problemi, a da ni stari nisu adekvatno riješeni, pa je zato izražena potreba provođenja novog istraživanja. 

Ukazala se potreba za jedinstvenom bazom podataka civilnih udruga koji imaju prevencijske planove i programe, a koje financira Grad Split. Upravni odjel za financije Grada Splita dostavit će Vijeću popis koji će biti objavljen na web stranici Grada Splita – Prevencija kriminaliteta. 

Aktivnosti vezane uz sigurnost u zonama osnovnih škola nastavit će se početkom nove školske godine, kao i edukacijski program u akciji „Alkohol – ne hvala!“ koji će biti organizirani po srednjim školama. 

Novi projekt MUP-a je „Sigurnost biciklista“ budući da sve više ljudi koristi bicikl kao prijevozno sredstvo i postaju sudionici u cestovnom prometu. Međutim, zbog nedovoljno razvijene infrastrukture te needuciranosti vozača i pješaka izradit će se edukativno – preventivni materijal za sve sudionike u prometu da bi izbjegle neželjene posljedice. 
Podsjetimo,Vijeće unapređuje svoj rad temeljem donesene Strategije koja je prilagođena lokalnim problemima i dugoročno ima cilj potaknuti zainteresiranost i odgovornost za sigurnost i prevenciju kriminaliteta svih subjekata lokalne zajednice. Svi inovativni prijedlozi i ideje bit će razmotreni, dok će multidisciplinarni pristup jamčiti veću učinkovitost kroz pružanje informacija, edukaciju i senzibilizaciju svih organizacija, tijela uprave, znanstvenih ustanova, nevladinih udruga i pojedinaca.