Članak

NEWS
OldId: 4966
20. travnja 2015.

Bitka za sigurnost

Bitka za sigurnost

Grad Split, zajedno s PU Splitsko-dalmatinskom, FESB-om te Udrugom mladih programera, dionik je novog projekta prevencije namijenjenog učenicima splitskih osnovnih škola. Riječ je o web aplikaciji za učenike – „Bitka za sigurnost“

2015_04_Virus_protection.jpg koja se nalazi na svim web stranicama splitskih osmoljetki s ciljem podizanja razine svijesti šire javnosti o mogućim opasnostima i rizicima korištenja interneta i društvenih mreža.

Aplikacija je u fazi izrade predstavljena ravnateljima OŠ, a nakon prezentacije i ocjene od strane Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području grada Splita, prihvaćeno je i financiranje izrade info materijala za navedeni projekt. Specifični ciljevi projekta su podizanje razine znanje kod djece o mogućim opasnostima i rizicima korištenja interneta te podizanje razine svijesti kod roditelja o mogućim opasnostima i rizicima kojima su djeca izložena uslijed korištenja interneta. Izrađena aplikacija je jedan od rijetkih primjera odgovora lokalne zajednice na aktualni problem te novi model moguće komunikacije sa djecom i roditeljima.