Članak

NEWS
24. siječnja 2020.

200 tona šute iz 23 gradska kotara

Čistoća je po nalogu komunalnog redarstva Grada Splita u posljednja tri mjeseca počistila divlja odlagališta građevinskog otpada u 23 gradska kotara i mjesna odbora, kojeg je dalje predala ovlaštenoj tvrtki na zbrinjavanje.

Dosad je uklonjeno više od 200 tona šute koju su građani Splita nepropisno ostavili na gradskim ulicama. Odvoz svake tone košta 450 kuna.

Posla ima još puno, čisti se svaki dan i na red će doći i ostali gradski kvartovi. Hoće li ijedan "preskočiti" Split III ili Varoš? 🤔

❌ Građevinski otpad nije dozvoljeno ostavljati na javno prometnim površinama i tu vrstu otpada Čistoća Split ne odvozi.

❗️ Svi oni koji imaju takav otpad moraju ga zbrinuti o svom trošku na način da ga predaju ovlaštenim pravnim osobama koje imaju dozvolu i mogućnosti zbrinjavanja građevinskog otpada.

🔴 Svako nepropisno odlaganje otpada prijavite Komunalnom redarstvu Grada Splita!

Čist Grad = Čist Obraz‼
Ljepota Splita i na tvom je obrazu ‼