Članak

NEWS
18. ožujka 2022.

11. sjednica Gradskog vijeća: Gradonačelnik Puljak podnio izvješće o strateškim projektima Grada

Pogledajte status strateških projekata Grada i planove izvršne vlasti

Izviješćem gradonačelnika Ivice Puljka o strateškim projektima Grada započeo je popodnevni dio jutros započete 11. sjednice Gradskog vijeća na kojoj je dnevnim redom predviđeno 35 točaka.

Najprije se osvrnuo na projekt stambenog naselja Korešnica gdje je predviđena izgradnja 1145 stanova, a  troškovi izgradnje stanova i javnih sadržaja su oko 1,5 milijardi kuna. Urbanistički plan uređenja je, kako je kazao,  u završnoj fazi pripreme Nacrta prijedloga za javnu raspravu, kad se on  završi očekuje se za 15-20 dana javna rasprava, zatim ide potvrda Županije, Ministarstva i Gradskog vijeća. 

Za POS-ove stanove, kazao je, razmotrili su četiri lokacije, na Ravnim njivama između zgrada gdje se nalazi Vau park i parkinzi, na  Brdima iznad usjeka pruge, na Kili iznad City Centra One i  na Šinama.

-Sve lokacije smo obišli,  a ona na Ravnim njivama je upitna,  jer ispod nje prolazi akvadukt, dok je  lokacija na Brdima   pogodna za izgradnju i na njoj se može izgraditi 35 stanova.

- Lokacija na Kili nije pogodna za izgradnju jer je pristupna cesta jako loša, a i parcela je na strmom terenu. Šine su eventualno pogodne. Mali problem je što preko nje ide cesta koja je prilaz vjerskom objektu, ali onda se da izmjestiti – rekao je. U svom se izvješću gradonačelnik Puljak osvrnuo i na model stanova za dugoročni najam koje Grad razvija u suradnji s gradskom tvrtkom Stano uprava, a prve lokacije za izgradnju su na Brdima i na Šinama.

- Detaljno smo revidirali projekt i ishod je pozitivan. Projekt ide dalje. Tražimo načine kako se može najbolje financirati. Treba promijeniti titular lokacijske dozvole, odnosno s Grada Splita na tvrtku Žnjan da bi mogli predati zahtjev za građevinskom dozvolom. Početak gradnje planiran je za jesen, a plan je da sve bude gotovo za maksimalno dvije godine – objasnio je  Puljak elaborirajući status projekta Žnjan.

Vezano za izgradnju  Tehnološkog parka Dračevac, kazao je, da je započelo rušenje postojećeg objekta te da je Glavni projekt predan za ishođenje građevinske dozvole i da se početak gradnje očekuje tijekom travnja. jedan od strateških projekata su i novi vrtići.

Izgradnja novih vrtića jedan je od strateških projekata, a nedavno je završen natječaj za vrtić na Pujankama koji će se početi graditi do kraja ove godine kad je planiran i početak gradnje predškolskog objekta na Kili. Za vrtić na Pazdigradu uskoro će biti gotov idejni projekt. Predviđena je gradnja dviju etaža podzemnih garaža za građane, a početak gradnje je do kraja 2023. godine. Planirana je i rekonstrukcija vrtića Rusulica, a početak gradnje je do kraja 2024. godine. Napravljeni su, kako je popdsjetio, i projekti za pet školskih dvorana i to u Stobreču, na Pujankama, Sućidru, Mertojaku i Manušu.

U izvješću se osvrnuo i na uvođenje sustava e-ticketinga u  "Prometu", a očekivano vrijeme potpune implementacije je lipanj 2022. godine. Za novi garažno-servisni centar na Dračevcu izrađeno je idejno rješenje, a procijenjena vrijednost investicije je oko 400 milijuna kuna.

Gradonačelnik se posebno osvrnuo i na novi sustav gospodarenja otpadom, o čemu će se još posebno govoriti i na tematskoj sjednici Gradskog vijeća.

- U 2021. godini odvajali smo 8,4 posto otpada, a plan je do 2024. godine doći do 50 posto te je  potrebno nabaviti drobilicu za glomazni otpad, stroj za baliranje papira i plastike te biostabilizator.- najavio je gradonačelnik Puljak

Posljednja točka gradonačelnikove prezentacije bila je vezana za postavljanje ploča na Zapadnoj obali s imenima svih splitskih paraolimpijaca i gluhih sportaša, osvajača medalja na Paraolimpijskim igrama i Olimpijskim igrama za gluhe.

Ploče za paraolimpijce će se postaviti paralelno s pločama koje su postavljene za splitske olimpijce, dok će se ploče za gluhe sportaše postaviti u produžetku šetnice.