Detalj natječaja

NEWS

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja dječjeg vrtića Rusulica u Splitu

Na natječaj koji je trajao od 01.02.2022. do 04.04.2022. pristiglo je 28 radova, od toga u propisanom roku prema točki 3.4 Uvjeta natječaja, do 04.04.2022. do 16:00h 28 radova.

Ocjenjivački sud u sastavu: Kata Marunica, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja, predsjednica OS, Branka Juras dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja, Luka Petričević, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, Dražen Pejković, dipl.ing.arh.  predstavnik raspisivača i Višnja Mikulić, predstavnica raspisivača s 5 glasa za (jednoglasno), na 6. sjednici održanoj 08. svibnja 2022., je donio sljedeće odluke:


1.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  66.400,00 kn - rad pod šifrom “18”
Autori:  
BIRO
Hrvoje Arbanas
Saša Košuta
Mario Kralj
Dora Lončarić
Martin Mertz
Vana Pavlić
Mario Peko
ARGU, Marko Gusić


2.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  41.500,00 kn - rad pod šifrom “19”

Autori:
Darinka Kuzmanić, dipl.ing.arh.
Sara Markovina, mag.ing.arch.
Sanja Vondra, dipl.ing.arh.
arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o


3.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  24.900,00 kn - rad pod šifrom “10”

Autori:  
Ian Kruezi
Ivan Mimica
Maja Pijaca


4.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  19.920,00 kn - rad pod šifrom “23”

Autor:
Gorana Stipeč Brlić
Damian Sobol Turina
Karla Ritoša

Suradnici:
Andrea Šepić, projektant suradnik arhitektura
Daniel Repac, statika
Mirta Stipeč, krajobrazna arhitektura


5.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  13.280,00 kn - rad pod šifrom “25”

Autori:  
Kolektiv tri d.o.o.
Anita Karaman
Dora Komenda
Ana Krstulović
Lucian Kovačević


RAD POD ŠIFROM “22” - 6. mjesto

Autori:
Tanja Goleš
Antonija Milovac, mag.ing.arch.


RAD POD ŠIFROM “5” - 7. mjesto

Autori:
Ana Orlić
Dorian Vujnović
Mateo Zonta
Branko Orlić


DAS - Društvo arhitekata Splita / Natječaji / DV Rusulica