Detalj natječaja

NEWS

Rang lista odabranih projektnih prijedloga na temelju Javnog natj. za prijavu proj. udruga iz područja soc. skrbi i zdrav. zaštite osoba s invaliditetom u okviru raspoloživih sredstava za 2022. godinu