Detalj projekta

PROJECT
Zaželi sretniju starost

Zaželi sretniju starost

Fond/program EUROPSKI SOCIJALNI FOND
Početak provedbe projekta 4.5.2018.
Trajanje projekta 30 mjeseci
Status U provedbi
Ukupna vrijednost projekta 8.306.340,00 kuna
Ukupna vrijednost projekta za Grad Split 8.306.340,00 kuna
Iznos bespovratnih EU sredstava namijenjen Gradu Splitu 8.306.340,00 kuna
Nositelj projekta GRAD SPLIT
Osoba nadležna za projekt KRUNO JELINOVIĆ

Projekt ''Zaželi sretniju starost'' ukupne vrijednosti 8.306.340,00 kuna financira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda. Projekt provodi Grad Split zajedno s partnerima: Centrom za socijalnu skrb Split, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Split i Katoličkom udrugom Lovret za pomoć starijim i nemoćnim osobama.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. Temelji se na smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da su kao sudionice ovih aktivnosti uključene žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje skrbe o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Projektnim aktivnostima se potiče socijalna uključenost i povećava razina kvalitete života dvjestotinjak krajnjih korisnika.

Projekt je namijenjen je starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju kojima je potrebna potpora i podrška u svakodnevnom životu, a žive na području grada Splita. Uvjet da predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora. Osobe u nepovoljnom položaju su između ostalog osobe s invaliditetom, osobe s mentalnom retardacijom, kronični bolesnici i slično neovisno o starosnoj dobi.

Potpora i podrška uključuje pomoć u nabavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri održavanju osobne higijene, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.), pružanje podrške kroz razgovore i druženje, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima itd.