Detalj projekta

PROJECT
Otpad nije smeće!

Otpad nije smeće!

Fond/program Kohezijski fond; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Početak provedbe projekta 2.5.2018.
Trajanje projekta 20 mjeseci
Status Završen
Ukupna vrijednost projekta 2.861.524,75 kn
Ukupna vrijednost projekta za Grad Split 2.861.524,75 kn
Iznos bespovratnih EU sredstava namijenjen Gradu Splitu 2.325.521,78 kn
Nositelj projekta Grad Split
Osoba nadležna za projekt Radojka Tomašević, Toni Jerković, Drago Blažić

Cilj projekta je povećati razinu osviještenosti građana grada Splita o problematici otpada i zaštiti okoliša. Aktivnosti Grada Splita ukiljučuju provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti kroz 4 specifična cilja programa: (1) sprječavanje nastanka otpada, (2) odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, (3) kućno kompostiranje otpada i (4) ponovna upotreba predmeta, i to na način da predviđa komunikacijske aktivnosti, alate i poruke koje su prilagođene lokalnom kontekstu i polazišnoj razini informiranosti i obrazovanosti građana na području grada Splita.

https://otpadnijesmece.split.hr/