Detalj projekta

PROJECT
KK.10.1.1.02.0005  „Grad Split – tehnička pomoć ITU PT“

KK.10.1.1.02.0005 „Grad Split – tehnička pomoć ITU PT“

Fond/program Europski fond za regionalni razvoj / Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
Početak provedbe projekta 16.9.2015.
Trajanje projekta 31.12.2023.
Status U provedbi
Ukupna vrijednost projekta 19.083.115,00 kn
Ukupna vrijednost projekta za Grad Split 19.083.115,00 kn
Iznos bespovratnih EU sredstava namijenjen Gradu Splitu 16.220.647,75 kn
Nositelj projekta Grad Split
Osoba nadležna za projekt Ana Jerkunica

Cilj projekta:

U Urbanoj aglomeraciji Split osigurati učinkovitu provedbu i praćenje mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).

 

Grad Split je u listopadu 2017. godine potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za projekt KK.10.1.1.02.0005 „Grad Split-tehnička pomoć ITU PT“, čime je postao korisnik tehničke pomoći financirane iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Ukupna vrijednost odobrenog projekta iznosi 19.083.115,00 kn, od čega su 16.220.647,75 kn bespovratna sredstava za razdoblje provedbe projekta, do 31.12.2023.g. Iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017.g. za projekt „Grad Split-tehnička pomoć ITU PT“ odobrena su i dodatna bespovratna sredstva u iznosu od 1.717.480,35 kn, čime trošak ITU Odsjeka Gradu Splitu nije više 15%, već 6%.

Grad Split je, u cilju provedbe ITU mehanizma, osnovao Odsjek za provedbu ITU mehanizma u sklopu Službe za međunarodne i EU projekte. Projektom se sufinanciraju svi troškovi plaća službenika ITU Odsjeka, troškovi putovanja, edukacija, računalne i uredske opreme, vanjskih stručnjaka te troškovi informiranja i vidljivosti čime se osiguravaju preduvjeti za jačanje administrativne sposobnosti i  učinkovitu provedbu aktivnosti Grada Splita kao Posredničkog tijela.

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristi u Europskoj uniji u razdoblju 2014.-2020. godine, a koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Navedeni ITU mehanizam po prvi puta uvodi obvezu delegiranja određenih funkcija u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima, s nacionalne na lokalnu razinu, odnosno na gradsko upravno tijelo, što ujedno predstavlja i početak procesa decentralizacije.