Sjednice Poglavarstva  19.01.2007.


Osnovano Povjerenstvo za Matejušku

   Splitsko gradsko Poglavarstvo na današnjoj sjednici je, između pet ponuditelja, odabralo poduzeće „Veig ekspert“ d.o.o. iz Splita za izrađivača Elaborata procjene tržišne vrijednosti zgrade Gradske uprave – „Banovine“. Prema riječima Slavice Radić, članice Poglavarstva za upravljanje gradskim resursima odabrana ponuda je bila najjeftinija sa cijenom od 9.000 kuna. Odabir je izvršen u okviru radnji koje je poduzelo Poglavarstvo pozivajući u prosincu 2007. partnere koji bi ušli u projekt privatno javnog partnerstva, a u sklopu kojeg bi se izgradila nova zgrada Gradske uprave na Trgu Hrvatske bratske zajednice, površine 24.000 m2 , a postojeća prenamijenila u hotel visoke kategorije.

   Između
ostalog Poglavarstvo je osnovalo Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka javne nabave na sanaciji i komunalnom uređenju Matejuške. Voditelj Povjerenstva je Ronald Rejo , a članovi Anto Krželj i Anita Marunica. Procijenjena vrijednost nabave je 7,5 milijuna kuna, a u ovoj godini osigurana su inicijalna sredstva od milijun kuna. Radovi bi trebali započeti 15. listopada ove godine i završiti do 1. svibnja 2008.

   Poglavarstvo je između pet ponuda izabralo i najpovoljnijeg ponuđača za izradu izmjena i dopuna DPU-a Žnjana – sjeverno od Bračke ulice. Riječ je o ponudi Instituta građevinarstva Hrvatske – poslovni centar Split, u iznosu od 195.000 kuna bez PDV-a. Veterinarska stanica „Filipović“ d.o.o. je pak između dva ponuđača odabrana kao povoljnija za poslove uklanjanja uginulih životinja i hvatanja životinja bez nadzora na području Grada – veterinarsko-higijenski servis. VS „Filipović“ je odabrana jer je ponudila jeftinije, a kvalitetnije usluge. Odabran je i najbolji ponuđač za izradu planskih dokumenata Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Splita. Između dvije ponude odabrana je ona poduzeća „ZAST“ d.o.o. sa cijenom od 390.000 kuna bez PDV-a.

   Poglavarstvo je danas prihvatilo Sporazum o djelovanju Gorske službe spašavanja – Stanice Split. Sporazumom se Split obavezuje na redovito godišnje sufinanciranje GSS-a u visini 250.000 kuna, što je više od šestine predviđenog proračuna koji iznosi 1.476.400 kuna. Na kraju sjednice HNK „Mosor“ je odobreno postavljanje umjetne trave na terenu SC „Žrnovnica. Teniskom klubu „Split“ je pak dana suglasnost za postavljanje privremene građevine – zrakonosive konstrukcije (balona) na teniskim terenima na SC „Firule“ i to u vremenu od 1. veljače do 1. svibnja 2007. godine.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.